cursus assistent dirigent

ingevoerd op 20-11-2017

 

Deze cursus is bedoeld voor orkestleden die in een harmonie- of fanfareorkest spelen.

 

Het kan voorkomen dat de dirigent in de file staat, onverhoopt ziek is of om andere redenen verhinderd is. In zo’n geval zou het handig zijn als een orkestlid de repetitie deels of in zijn geheel overneemt. Ook bij gelegenheden als dodenherdenking, serenades, , avond4daagse, Koningsdag, Sinterklaas of bij het opstarten van een opleidings-/leerling-orkest kan het van praktisch belang zijn als een orkestlid het stokje zou kunnen overnemen.

De muziekscholen Stedebroec en Oostelijk West-Friesland bieden muziekverenigingen hierbij de helpende hand, in de vorm van de Cursus Assistent Dirigent.

 

De cursus bestaat uit 8 lessen en 2 orkest stages. De cursist leert slagtechniek, theorie en partituur kennis.

 

Kosten: € 175,-

 

De cursus wordt op zaterdag gegeven van 12:45 uur tot 14:00 uur.

 

Data: 20 en 27 januari, 3 en 10 februari.

- Orkest stage op maandagavond 12 februari.

17 februari, 10 en 17 maart.

- Orkest stage op maandagavond 19 maart.

24 maart evaluatie/afsluiting

 

Locatie: Muziekschool Stede Broec, Zesstedenweg 163, 1613 JD Grootebroek.

 

Docent: Marije Koopmans

 

Aanmelden vóór 1 januari 2018: info@muziekschoolstedebroec.nl

 

Graag met vermelding: Naam, leeftijd, vereniging, instrument, niveau instrument A/B/C of D.

Voor vragen over de cursus: 0228-515694, info@muziekschoolstedebroec.nl

dirigent4 dirigent4